Fitxa Tècnica 2021

Edició

19ª

Periodicitat

Trienal

Caràcter

Professional

Dates

14 - 17 Setembre 2021

Horari

09:30 a 18:30

60€

Ubicació

Recinte de Gran Via
Avinguda de Joan Carles I, 64
08908 L'Hospitalet de Llobregat
(Barcelona)

President

Sr. Giampero Cortinovis

Directora

Sra. Pilar Navarro

Organitza

Fira de Barcelona

Sectors

>>Tractament de superfícies
>>Pintures i vernissos
>>Equips i instal·lacions per a la preparació de superfícies i aplicacions de pintures
>>Equips per al control, assaig, anàlisi i mesura
>>Medi ambient i seguretat laboral i industrial
>Recerca, desenvolupament i innovació
>>Serveis diversos i subcontractació
>>Maquinari i programari